Rekuperace

Kontrolovaný oběh vzduchu s rekuperací snižuje zásadním způsobem náklady na vytápění, aniž by přitom představoval riziko spojené s kondenzací a vlhkostí.

Snižování energetické náročnosti budov vede k používání nových izolačních materiálů a oken. Často se ovšem zapomíná na dostatečnou výměnu vzduchu, což má za následek jeho špatnou kvalitu.

Protože větrání prostřednictvím oken v nízkoenergetických domech není dostatečnou zárukou přísunu kvalitního nezávadného vzduchu, doporučuje se v takovém případě instalace vzduchového systému.

Toto řešení je přínosem pro zdraví a představuje ekologickou alternativu.

Pro každý případ je třeba hledat optimální řešení, kdy se nabízí výběr z následujících variant:

  • přístroj do každé místnosti
  • centrální systém s přívodema odvodem vzduchu s rekuperací
  • centrální systém s odvodem vzduchu s rekuperací v kombinaci s tepelným čerpadlem
  • decentrální systém s regulovaným přívodem vzduchu a bez rekuperace
  • centrální systém s regulovaným přívodem vzduchu a bez rekuperace

Takový systém je vhodné instalovat nejen v nových, ale i v rekonstruovaných budovách.

Na následujícím obrázku je naznačen základní princip fungování kontrolovaného oběhu vzduchu s rekuperací.

vetrani-s-rekuperaci

kontrolovaný oběh vzduchu s rekuperací